Kominári na historických pohľadniciach

Typ podujatia
výstava, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
25. 11. 2006 - 31. 12. 2006 | Piešťanské informačné centrum - Pribinova
01. 01. 2007 - 15. 01. 2007 | Piešťanské informačné centrum - Pribinova

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum - Pribinova

Popis
Pohľadnice zo zbierok Vojtecha Benku a Milana Vanča.

Newsletter
Detská knižnica