obrázok

Švolíková Alexandra (1965)

Typ autority
ŠVOLÍKOVÁ SAŠA

Životopis
Narodila sa v Bratislave, vyštudovala Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave a scénografiu na DAMU Praha. Výtvarne spolupracovala s nakladateľstvom Argo, vydavateľstvami G+G, Dokořán, PT Albert Marenčin, Slovart, Voenoot (Belgicko) a s viacerými českými divadlami (Hanácké divadlo – Brno, Radost – Brno, Minor – Praha, Pidivadlo – Praha, Buchty a loutky – Praha). Ilustrovala viacero knižných titulov pre deti - Poďte s nami do rozprávky / Pojďte s námi do pohádky (Viera Kučerová), Školák Kája Mařík (Felix Háj), To mlieko má horúčku (Veronika Šikulová), Mrakodrapy (Marka Míková), ako aj pre dospelých – Čas bardesu (Viola Kováčová), Epigramy (Karel Havlíček Borovský), Chladný žár (A. S. Puškin). Žije v Prahe, v súčasnosti pracuje ako výtvarná redaktorka nakladateľstva Argo.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica