Mažoretky Régia z CVČ Ahoj
/ atrakcia, pre deti

02. 06. 2007 o 15.00 h Dom umenia Piešťany

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica