Jarná ochrana ovocných drevín a viniča

Typ podujatia
prednáška, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
19. 02. 2008 o 17.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor Piešťany

Popis
Prednáša Prof. RNDr. Jozef Vida, CSc.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica