Morkes Petr (1973)

Typ autority
Autor

Životopis
Študoval na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe a pokračoval na Katedre animovanej tvorby FAMU. Je autorom knižiek a detektívnych komiksov, v ktorých vystupuje obľúbený psí komisár Vrťapka. Okrem toho spolupracuje ako kmeňový ilustrátor s mnohými periodikami, napríklad s detským časopisom Sluníčko (od roku 2003), Matřídouška (2003-2012), S dětmi v Praze, Čtyřlístek (od roku 2012). Detským čitateľom je známy aj vďaka humoru, ktorý tvorí jeden zo základných atribútov jeho tvorby. Na konte má niekoľko sérií – Komisař Vrťapka (Sebrané spisy 1, 2007), Komisař Vrťapka (Sebrané spisy 2, 2009), Komisař Vrťapka (Sebrané spisy 3, 2011) a niekoľko detektívnych príbehov, napr.: Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti, (2010, v slovenčine pod názvom Komisár Vrtilabka a prekliatie zuba múdrosti), Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce (2013). Vo vydavateľstve Albatros vyšla v roku 2013 knižka O létajících strojích/O lietajúcich strojoch a v roku 2014 Balada o zlomeném nosu (autorom textu je Arne Svingen). Okrem knižných ilustrácií sa venuje reklamným ilustráciám, storyboardom, animáciám a tvorbe učebníc. Má za sebou niekoľko výstav (Komisař Vrťapka - Paláci kníh Luxor 2013, Komisař Vrťapka - Kultúrny inštitút Zlín 2013, Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012 Brno, atď.).

Ocenenia: SUK – Čteme všichni 2014 (cena detských čitateľov Noc s Andrsenom, vyhlasovaná Národným pedagogickým múzeom a Knižnicou J. A. Komenského)., Cena za najpredávanejší titul v kategórii Komiks za rok 2011 (Komisař Vrťapka – Sebrané spisy 3)., cena Knihopábitel za knihu Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti (Čitateľsky najobľúbenejšie kvalitné knihy pre deti a mládež 2010).

Odkazy

Knihy (11)

Newsletter
Detská knižnica