Ochrana druhov
/ prednáška, environmentálna aktivita

17. 04. 2008 o 09.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
17. 04. 2008 o 11.00 h Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

Prednáška o ohrozených druhoch rastlín a živočíchov, programoch ich záchrany a starostlivosti doma i vo svete spojená s diskusiou, pre SŠ prednáša: Mgr. Katarína Tuhárska, PhD.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, ProPolis, n.o.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica