Vo vodách Sĺňavy

Typ podujatia
vychádzka

Dátum, čas a miesto konania
17. 07. 2008 o 13.00 h | Piešťanské informačné centrum
25. 06. 2009 o 10.00 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum

Popis
Veselá výletná plavba po vodnej ploche Sĺňava spojené s hľadaním a spoznávaním vodného vtáctva žijúceho v tejto lokalite.

Newsletter
Detská knižnica