obrázok

Mgr. Moretová Drahomíra (1960)

Narodený
29. 03. 1960, Nové Zámky

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Autor interview

Životopis
Po ukončení Pedagogickej fakulty UK učila na strednej škole v Novom Meste nad Váhom. Od r. 1986 pracovala v spoločnosti Tesla Piešťany. Spočiatku sa venovala práci s ŤTP pracovníkmi Tesly, neskôr sa stala vedúcou odboru výchovy a vzdelávania a personálnou riaditeľkou spoločnosti. V tomto období si aj doplnila vzdelanie na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1993 nasledovala manžela do zahraničia. Po návrate na Slovensko bola redaktorkou regionálneho týždenníka. V rokoch 2003 - 2015 vykonávala funkciu vedúcej kancelárie primátora mesta Piešťany.
Popri svojej práci sa venuje rôznym kultúrnym aktivitám. Moderovala viaceré významné podujatia v Piešťanoch, významnou mierou sa pričinila o obnovenie tradície výstav Sochy piešťanských parkov v roku 2006 (realizáciou projektu podporeného PHARE), bola dlhoročnou redaktorkou časopisu Revue Piešťany, publikovala svoje články v rôznych médiách. Pravidelne informovala o dianí v meste celoštátne médiá. Zaviedla tradíciu vlajkovej výzdoby mesta počas leta, ktorá sa dodnes dodržiava, ako aj propagáciu podujatí "Leto v Piešťanoch". O zviditeľnenie Piešťan sa pričinila aj realizáciou reprezentačných kalendárov Piešťan, ktoré niekoľko rokov vyhrávali v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska. Vďaka jej iniciatíve sa Kronika mesta Piešťany dostala do elektronickej podoby a tak sa sprístupnila širokej verejnosti. Je spoluautorkou knihy "Od Zlatých stúh po svetovú rally"; "Sme tu s vami už 100 rokov - Trnavská teplárenská a. s."; ale aj množstva propagačných materiálov o Piešťanoch. Do povedomia Piešťan vyzdvihla významnú slovenskú osobnosť výtvarného umenia Jozefa Babuška. Bola spoluorganizátorkou významných kultúrno-spoločenských podujatí v Piešťanoch, ku ktorým patrí napríklad aj Piešťanský hudobný festival, Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, výstavy, koncerty a pod.
Za svoje aktivity bola v roku 2009 ocenená Pamätnou medailou predsedu TTSK.

Odkazy

Ocenenia
Pamätná medaila predsedu TTSK
Newsletter
Detská knižnica