Krojované korzo alebo Na piešťanskom jarmoku
/ atrakcia, festival, tvorivá dielňa, pre deti

19. 09. 2008 - 20. 09. 2008 Winterova ulica, Kursalon

Malý festival ľudovej kultúry a umenia

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica