Jedinečné remeslo
/ tvorivá dielňa, pre deti

19. 09. 2008 o 10.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Jedinečné remeslo. Tvorivé dielne pre deti, v spolupráci so Súkromným etnografickým múzeom v Krakovanoch

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Newsletter
Detská knižnica