Keď čítanie je čtení I. 2008
/ beseda, výstava, pre deti, iné, podpora čitania

17. 09. 2008 - 25. 09. 2008

Projekt v spluprái s Českým centrom Bratislava sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Číslo ročníka
1

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Český spolok v Trnavskom regióne - miestny klub Piešťany

Newsletter
Detská knižnica