Fučíková Renáta (1964)

Typ autority
Autor

Životopis
Významná česká ilustrátorka Renáta Fučíková, ktorej výstavy mohli niekoľkokrát obdivovať i návštevníci a čitatelia našej knižnice, získala v lete 2018 Grand Prix na Bienále v Záhrebe, a to za knižky Franz Kafka - Člověk své i naší doby a Praha v srdci. Ak ste sa s jej ilustráciami ešte nestihli stretnúť, radi by sme vám dali do pozornosti tituly, ktoré nájdete vo fonde Oddelenia pre deti a mládež: Hus a Chelčický (Práh, 2014), Antonín Dvořák (Práh, 2012), Historie Evropy (Práh 2011, titul vyšiel i v slovenčine), Jan Amos Komenský (Práh, 2008).

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica