Výber podpníkov pre hlavné ovocné druhy

Typ podujatia
prednáška, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
17. 02. 2009 o 17.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor Piešťany

Popis
Prednáša Ing. Štefan Nitranský, CSc.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica