Flóra Piešťany
/ výstava

29. 05. 2009 - 31. 05. 2009 Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
04. 06. 2010 - 06. 06. 2010 Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Výstava kvetov a okrasných drevín

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica