Stromy Piešťan

Typ podujatia
pre deti, vychádzka

Dátum, čas a miesto konania
28. 05. 2009 o 08.00 h | Piešťanské informačné centrum
28. 05. 2009 o 10.00 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum

Popis
Prechádzka piešťanskými parkami spojená s prednáškou

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica