Slávnostné otvorenie 18. OLKS
/ atrakcia, iné

30. 05. 2009 o 11.00 h Dom umenia Piešťany

Usporiadateľ: Mestský úrad

Newsletter
Detská knižnica