Zdenka Predná
/ koncert

30. 05. 2009 o 18.30 h Hudobný pavilón v parku

koncert

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica