Skautský tábor
/ pre deti

30. 05. 2009 od 10.00 h do 17.00 h Dom umenia Piešťany

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica