V štýle muzikálu
/ hudobno-zábavný program, pre deti

31. 05. 2009 o 14.00 h Hudobný pavilón v parku

Hudobno-zábavni-súťažný program pre deti.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica