obrázok

Šebestová Ivana (1979)

Životopis
V rokoch 1998 - 2004 navštevovala Katedru animovanej tvorby VŠMU v Bratislava Počas školského pôsobenia nakrútila niekoľko filmov: bakalársky Farberqj (2001), krátky film na hudbu Lásko má (2002), absolventský film Leonardo Mio (2005). Po ukončení magisterského stupňa pokračovala na rovnakej katedre v postgraduálnom štúdiu. Popri škole sa aktívne venuje autorskej tvorbe, ale aj spolupráci na projektoch svojich kolegov. V roku 2005 sa zúčastnila výroby filmu Martina Snopeka Pika Nik v pozícii animátorky, ako asistentka réžie a zároveň animátorka pôsobila na výrobe bábkového filmu Kamene režisérky Kataríny Kerekesovej. V roku 2007 dokončila svoj prvý autorský film na profesionálnej pôde, debut Štyri. V súčasnosti rozvíja námet nového krátkeho filmu O sne a snehu. Výtvarne spolupracovala na multižánrovom projekte Mimi a Líza.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica