obrázok

Vico Fedor (1944)

Životopis
Publikovať začal ako 15-ročný v časopise Roháč, kde uverejňoval zbojnícky seriál DEREŠ. Knižka s rovnomenným názvom mu vyšla v r. 1969, ale bola stiahnutá z predaja a zošrotovaná. Rozšírený Dereš vyšiel v r. 2008. V rokoch 1994-1997 redigoval humoristicko-satirický dvojtýždenník Bumerang, od roku 1995 zorganizoval 18 ročníkov medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému PIVO- Zlatý súdok. Publikoval v mnohých periodikách na Slovensku (napr. SME), v Čechách (Lidové noviny) a dlhodobo publikuje rusínsky seriál, ktorý vyšiel aj knižne. Stal sa víťazom NC 2011 a v roku 2012 dostal cenu ČUK (Českej únie karikaturistov), ktorej je čestným členom. Žije v Prešove.

Zdroj: http://www.novinarskacena.sk

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica