obrázok

ak. mal. Krčmár Ctibor (1924 - 1990)

Narodený
11. 11. 1924, Semerovo

Dátum a miesto úmrtia
25. 07. 1990, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Grafik, Maliar, grafik, modelár.

Citácia
Kronika mesta Piešťany. Roky 1990, 1994.

Životopis
Akademický maliar Ctibor Krčmár najskôr získal výtvarné vzdelanie v súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave. Po druhej svetovej vojne študoval v Prahe na Štátnej grafickej škole u profesorov Petra Dilingera a Karola Mullera. V štúdiu pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Vladimíra Sychru, posledné dva roky u profesora Jána Želibského a Otakara Nejedlého. V roku 1952 získal absolutórium. Po ukončení štúdia žil a tvoril v Piešťanoch, kde aj zomrel.
Akademický maliar Ctibor Krčmár sa venoval maľbe, grafike a modelovaniu. V roku 1952 (kedy sa presťahoval aj do Piešťan) vystavoval prvýkrát a v ďalších rokoch už pravidelne na zväzových výstavách. V roku 1973 a v roku 1984 vystavoval "Výber z tvorby" v Piešťanoch. V roku 1983 pripravila Galéria umenia v Nových Zámkoch výstavu "Výber z tvorby" v Semerove a v Dubníku. Výstavný súbor bol zameraný na maliarsku tvorbu Ctibora Krčmára námetovo čerpajúcu z okolia Piešťan, južného Slovenska, ale i Kysúc. V Kronike mesta z r. 1990 sa uvádza: „K mestu mal úzky vzťah, pretože ho i jeho okolie zobrazil v niektorých svojich obrazoch. Našiel si čas aj na pedagogickú činnosť a na výtvarnom odbore Ľudovej školy umenia v Piešťanoch učil deti 15 rokov. Jeho obrazy, či už figurálne, krajinárske, alebo veduty mesta zdobia nielen interiéry verejných budov, ale aj príbytky ctiteľov výtvarného umenia na celom Slovensku. Pohreb skromného a dobrého umelca bol 30. júla na Novom cintoríne v Piešťanoch.“

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica