Keď čítanie je čtení II. 2009
/ divadelné predstavenie, beseda, pre deti

Mestská knižnica mesta Piešťany
31. 08. 2009 - 30. 11. 2009 Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Projekt v splupráci s Českým centrom Bratislava sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Číslo ročníka
2

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica