Praha, město věží
/ autogramiáda

18. 09. 2009 o 17.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Prezentácia knižnej publikácie za účasti autora a režiséra rovnomenného televízneho cyklu Bedřicha Ludvíka.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Český spolok v Trnavskom regióne - miestny klub Piešťany

Newsletter
Detská knižnica