Návraty Slovákov 3
/ iné, hudobno-zábavný program, pre deti

máj 2009 - september 2009 Winterova ulica

Projekt rozmanitých aktivít, ktoré predstavia tradičnú ľudovú kultúru širokej verejnosti. Zahŕňa prezentácie knižných titulov (ľudová kultúra – remeslá, zvyky, slovesnosť a iné), stretnutia s ich autormi, ilustrátormi i vydavateľmi, tradičné remeselnícke dielne pre deti, výstavy, prezentácie jednotlivých remesiel a ich tvorcov spojené s prehliadkou folklórnych súborov mesta a regiónu Piešťany. Súčasťou projektu sú i sprievodné podujatia festivalu mládežníckych folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí SLOVÁCI SLOVÁKOM.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica