obrázok

Ježková Alena (1966)

Narodený
06. 10. 1966, Praha

Typ autority
česká novinárka a spisovateľka

Životopis
Vyštudovala odbor čeština - pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy a doktorské štúdium, odbor grafický design a vizuálna komunikácia na Vysokej škole umeleckopriemyslovej.
Pracovala ako nezávislá novinárka a publicistka pre Prácu, Lidové noviny a Respekt a ako reportérka, editorka a zástupkyňa šéfredaktora v časopise Reflex. V rokoch 2000–2002 pôsobila ako riaditeľka odboru public relations Magistrátu hlavního města Prahy, potom na riadiacich pozíciách v PR a komunikačných agentúrach REGTIME a AMI Corporate Design. Od roku 2005 pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti komunikácie, PR, grafického designu, publikácií a periodík.
Ako kurátorka vytvorila historickú stálu expozíciu Králův dvůr v Prašné bráně v Prahe a expozíciu Pražské zvony vo veži chrámu sv. Mikuláša na Malé Straně.
Jej literárna tvorba sa vyznačuje takmer básnickým čítavým jazykom. Je autorkou dvojdielnej publikáce Tichá srdce, ktorá približuje históriu českých a moravských kláštorov i život členov rôznych rehoľných rádov.
Z výberu jej tvorby: Staré pověsti české a moravské (2005); Tři maminky a tatínek (2010); 77 pražských legend (2006); Dračí polévka (2011); Příběhy českých knížat a králů (2007); Prahou kráčí lev (2008); Tichá srdce – kláštery a jejich lidé (2013); Karel IV. (2008); Praha babka měst (2007); 33 moravských legend (2009)...
Za svoju tvorbu získala mnoho ocenení, napr. Zlatá stuha, Cena učiteľov, Najkrajšia kniha 2008 za Prahou kráčí lev; Nominácia na cenu Zlatá stuha 2011 za knihu "Dračí polévka"...

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica