Spoločnosť M. R. Štefánika

Kategórie
mimovládne organizácie, pre seniorov

Adresa
Národný dom Štefánikov,
Brezová pod Bradlom
906 13


Tel.: 0905 392 427
E-mail: mrstefanik@mrstefanik.sk

Ing. Ján Tatara (predseda)
Tel.: 0905 392 427
E-mail: mrstefanik@mrstefanik.sk

Popis
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika je občianske združenie, ktoré rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie. Spoločnosť bola založená v roku 1990 a má v súčasnosti viac ako 1000 členov po celom Slovensku i v zahraničí. Základným poslaním SMRŠ je sprostredkovávať poznatky o živote a diele M. R. Štefánika, významného činiteľa česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a ministra prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov a aktualizovať jeho odkaz pre súčasnosť, naplňovať a uvádzať do života ideály a hodnoty demokratickej spoločnosti, princípy slobody, humanity, spravodlivosti, tolerancie, priateľstva, spolupráce a rovnoprávneho postavenia občanov, národov a národností. Veľké úsilie zameriava SMRŠ na šírenie dobrého mena SR v zahraničí, podporu kultúrnych aktivít a rozvoj duchovných a národných hodnôt.

Kľúčové slová
občianske združenia
Newsletter
Detská knižnica