Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2010

Typ podujatia
iné, atrakcia, hudobno-zábavný program, pre deti, pre seniorov, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
03. 06. 2010 - 06. 06. 2010 | Winterova ulica, Dom umenia Piešťany, Hudobný pavilón v parku, Kúpeľný ostrov

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Tradičné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v meste Piešťany, spojené s vystúpením známych umelcov, sprievodom cez mesto a mnohými inými atrakciami.

Newsletter
Detská knižnica