Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2010
/ iné, atrakcia, hudobno-zábavný program, pre deti, pre seniorov, významné podujatie

03. 06. 2010 - 06. 06. 2010 Winterova ulica, Dom umenia Piešťany, Hudobný pavilón v parku, Kúpeľný ostrov

Tradičné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v meste Piešťany, spojené s vystúpením známych umelcov, sprievodom cez mesto a mnohými inými atrakciami.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica