Zázračný oriešok 2010
/ festival

25. 05. 2010 - 28. 05. 2010

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Festival rozhlasových rozprávok je významným projektom na podporu čítanie detí a mládeže. Je súťažnou prehliadkou produkcie Literárno-dramatického centra Slovenského rozhlasu v Bratislave. Výber titulov do festivalovej súťaže v oboch kategóriách (rozhlasové rozprávkové hry a monologické rozprávky – večerníčky) sú podmienené existenciou ich literárnej predlohy, publikovanej knižne, či v časopise. Výnimočným znakom festivalu je aj skutočnosť, že súťažné tituly hodnotí okrem odbornej, aj detská porota zložená z čitateľov knižnice. Pracovnú časť festivalu (odposluchy) tradične dopĺňa množstvo sprievodných podujatí a aktivít na podporu čítania detí i mládeže - besedy s rozhlasovými tvorcami a autormi literárnych predlôh súťažných rozprávok, výstavy ilustrácií, workshopy. Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe je od svojho minulého ročníka medzinárodným slovensko-českým podujatím.

Partneri festivalu: České centrum Bratislava, Český rozhlas, Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Časopis Slniečko, Hotel Magnólia, Kursalon, Hotel Sandor Pavillon, BLUE*s, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany, Združenie rozhlasových tvorcov, Literárne informačné centrum, Bábkové divadlo Žilina, Literárny fond.

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Číslo ročníka
VI. ročník

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Rozhlas a televízia Slovenska

Newsletter
Detská knižnica