obrázok

Rozhlas a televízia Slovenska

Adresa
Mlynská dolina,
Bratislava
845 45


Rozhlas a televízia Slovenska ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Rozhlas a televízia Slovenska je právnická osoba so sídlom v Bratislave zapísaná v obchodnom registri a jej činnosť upravuje Zákon č.532 z 15. decembra 2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svoju činnosť vykonáva najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú:
a) Slovenský rozhlas, prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania,
b) Slovenská televízia, prostredníctvom ktorej sa poskytuje služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania.
Tieto organizačné zložky sú samostatne hospodáriacimi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity.

Generálnym riaditeľom RTVS je od 2. augusta 2017 Jaroslav Rezník.

Newsletter
Detská knižnica