obrázok

Hody v Piešťanoch 2010
/ atrakcia, iné, významné podujatie

22. 08. 2010 Mariánske námestie

Program hodov pozostáva tradične zo svätej omše, kultúrneho programu, možnosti návštevy predajných stánkov, občerstvenia a atrakcií.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mesto Piešťany

Newsletter
Detská knižnica