obrázok

Hody v Piešťanoch 2011
/ významné podujatie, atrakcia, hudobno-zábavný program

21. 08. 2011 Mariánske námestie

9.00 h - Slávnostná omša v Kostole sv. Štefana
15.00 h - The Crowd, country skupina
17.30 h - Peter Stašák a hostia

Občerstvenie, stánky, atrakcie pre deti počas celého dňa.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mesto Piešťany

Newsletter
Detská knižnica