Kryštofův vzdušní zámek
/ autogramiáda, výstava, pre deti

10. 10. 2011 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Autorské čítanie českého spisovateľa Ladislava Karpianusa spojené s výstavou ilustrácii Petra Uchnára a projekciou krátkej upútavky ku knihe.

Usporiadateľ: Dom umenia Piešťany, Český spolok v Trnavskom regióne - miestny klub Piešťany, České centrum Bratislava, Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica