Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2012

obrázok

Typ podujatia
významné podujatie, iné, hudobno-zábavný program, pre deti, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
01. 06. 2012 - 03. 06. 2012 | Winterova ulica, Dom umenia Piešťany, Hudobný pavilón v parku, Kúpeľný ostrov

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Tradičné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v meste Piešťany, spojené s vystúpením známych umelcov, sprievodom cez mesto a mnohými inými atrakciami.

Newsletter
Detská knižnica