Rozprávkové Slniečko
/ pre deti

23. 05. 2012 o 09.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
23. 05. 2012 - 30. 06. 2012 Mestská knižnica mesta Piešťany

Autorský salónik k 85. výročiu vzniku detského časopisu.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, Rozhlas a televízia Slovenska, Literárny fond

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica