Moja rozprávková babička / O perníkové chaloupce v Čechách
/ súťaž, pre deti, zahraničná aktivita knižnice

24. 05. 2012 o 14.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže venovanej 150. výročiu úmrtia spisovateľky Boženy Němcovej, za účasti zástupcov Českej centrály cestovného ruchu - CzechTourism.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, Rozhlas a televízia Slovenska, Literárny fond, Kursalon

Newsletter
Detská knižnica