Sprievod mestom
/ významné podujatie, iné

02. 06. 2012 o 10.30 h Kúpeľný ostrov

Sprievod mestom od Kúpeľného ostrova k Domu umenia.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica