Skautský tábor
/ pre deti, atrakcia, záujmová aktivita

02. 06. 2012 od 11.00 h do 16.00 h

Skautský tábor spojený s aktivitami pre malých aj veľkých v mestskom parku.

Usporiadateľ: Slovenský skauting, 80. zbor Ginko Piešťany

Newsletter
Detská knižnica