Stretnutie detskej poroty
/ iné

26. 04. 2012 o 15.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany
16. 05. 2012 o 15.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica