Poézia života

obrázok

Typ podujatia
beseda, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
29. 11. 2012 o 11.00 h | AkSen - Klub aktívnych seniorov

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Stretnutie a rozprávanie s hercom Ladislavom Chudíkom a jeho manželkou Alenou. Pri príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. V priestoroch AkSen - Klub aktívnych seniorov, Teplická 58.

Newsletter
Detská knižnica