Dobrodružstvo stromu
/ environmentálna aktivita, workshop

23. 04. 2013 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
23. 04. 2013 o 13.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica