obrázok

Svet knihy Praha 2013
/ veľtrh, zahraničná aktivita knižnice

16. 05. 2013 - 19. 05. 2013 Incheba Expo Praha

Prezentácia festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe v rámci 19. medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu.

Newsletter
Detská knižnica