Čítame spolu a nahlas

Typ podujatia
podpora čitania, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
04. 06. 2013 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Pásmo hlasného čítania spojené s dramatizáciou.

Newsletter
Detská knižnica