obrázok

Slovenské literárne centrum

Adresa
Námestie SNP, 12
Bratislava
812 24

riaditeľka LIC, Vallová Miroslava
Tel.: +421-2/2047 3506
Fax: +421-2/5296 4563
E-mail: lic@litcentrum.sk

Je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí.
Slovenské literárne centrum je celoslovenskou odbornou organizáciou, ktorá sa zaoberá komplexnou dokumentáciou a poskytovaním informácií vo vzťahu k literatúre a knižnej kultúre v Slovenskej republike. Je koncepčnou, dokumentačnou, kultúmo-vzdelávacou, informačno-prezentačnou, konzultačnou a edičnou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti pôvodnej literárnej tvorby, s dôrazom na súčasnú slovenskú literatúru. Činnosť uvedenú v zriaďovacej listine vykonáva tiež smerom do zahraničia. Pri štátnej reprezentácii používa cudzojazyčný názov The Centre for Information on Literature.
Predchádzajúci názov: Literárne informačné centrum.

Newsletter
Detská knižnica