Macurová Katarína (1983)

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
V roku 2007 ukončila Katarína Macurová magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. V roku 2010 získala doktorát v oblasti voľné umenie. Aktuálne pôsobí ako asistentka na Katedre grafiky a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Ilustrovala knihy Turčianske povesti (2012), Povesti o slovenských riekach (2013). V roku 2016 jej vyšla autorská kniha Prečo nekvitneš, odvtedy vydala ďalšie tri. Ako naučiť Eda lietať? (2017), Lily a Momo (2017), Kde je tá pravá lopta? (2017). Za ilustrácie kníh Ja nič, ja muzikant (2014) a Lily a Momo (2017) získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska.

Odkazy

Knihy (11)

Newsletter
Detská knižnica