Macurová Katarína (1983)

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
V roku 2007 ukončila Katarína Macurová magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. V roku 2010 získala doktorát v oblasti voľné umenie. Aktuálne pôsobí ako asistentka na Katedre grafiky a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pri svojej tvorbe sa často inšpiruje cestovaním a zážitkami z krajín, ktoré navštívila. Pracuje pomocou tradičných techník, akými sú grafika a maľba, ktoré následne prepája s modernými technológiami – digitálnou maľbou a 3D modelovaním. Výber techniky prispôsobuje povahe príbehu, ktorý ilustruje.
Ilustrovala knihy Turčianske povesti (2012), Povesti o slovenských riekach (2013). V roku 2016 jej vyšla autorská kniha Prečo nekvitneš, odvtedy vydala ďalšie tri. Ako naučiť Eda lietať? (2017), Lily a Momo (2017), Kde je tá pravá lopta? (2017). Za ilustrácie kníh Ja nič, ja muzikant (2014) a Lily a Momo (2017) získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska.
Okrem ilustrovania sa Katarína Macurová venuje aj písaniu kníh pre deti. Ako spisovateľka debutovala v roku 2015 knihou Zajačikova cesta, ktorú doplnila vlastnými ilustráciami. Nasledovali knihy Prečo nekvitneš? (2016), Kde je tá pravá lopta (2017), Medvedík a záhradná potopa (2019), Blcha Teo (2019) a Mesačné zrno (2021).

Ocenenia:
2012 – Communication Arts Award of Excellence, USA
2015 – Najkrajšie knihy Slovenska 2014 – Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie knihy Ja nič, ja muzikant
2018 – cena BIB Najkrajšie knihy Slovenska 2017 za ilustrácie knihy Lily a Momo

Odkazy

Knihy (11)

Newsletter
Detská knižnica