obrázok

Malá škola dizajnu
/ workshop

17. 02. 2014 o 13.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Výtvarný workshop, sprievodné podujatie výstavy Typoobjekty.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica