Literárne posedenie s Ľubomírom Olachom

obrázok

Typ podujatia
beseda, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
19. 02. 2014 o 17.00 h | AkSen - Klub aktívnych seniorov

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
AkSen - Klub aktívnych seniorov

Popis
Stretnutie so slovenským básnikom a prozaikom.

Newsletter
Detská knižnica