obrázok

Lelovský Matúš (1982)

Typ autority
Výtvarník, grafik

Životopis
Vyštudoval Súkromnú strednú umeleckú školu (odbor propagačné výtvarníctvo), pokračoval v štúdiu na Academy of Fine Arts and Design v Lubljane (Vizuálna komunikácia) a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (grafický dizajn a vizuálna komunikácia). Spolupracuje napríklad so Slovenským centrom dizajnu, Slovenskou národnou galériou, s Domom umenia v Brne, s Fakultou architektúry STU v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied, s vydavateľstvom Slovart.
Má za sebou niekoľko individuálnych a kolektívnych výstav (Typoo – Mestská knižnica mesta Piešťany 2013, Typoo – Studio Bavlna 2013, (O)svícení, NTK gallery Praha 2013, 20 rokov Slovenského centra dizajnu 2011, Graduation Project 2011 a ďalšie.).

Ocenenia: Logotyp pre Slovenskú technickú univerzitu - 1.miesto (2006)., Trienále plagátu, Trnava 2009 – 2. miesto v študentskej kategórii., Národná cena za dizajn – Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn za projekt Dizajn na kolesách.

Odkazy

Ocenenia
Logotyp pre Slovenskú technickú univerzitu - 1.miesto (2006)
Trienále plagátu, Trnava 2009 – 2. miesto v študentskej kategórii
Národná cena za dizajn – Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn za projekt Dizajn na kolesách
Newsletter
Detská knižnica