obrázok

Slnko - voda - zdravie
/ výstava

28. 03. 2014 - 25. 04. 2014 Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Medzinárodná výstava karikatúr pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Piešťany.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Newsletter
Detská knižnica