ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2014

obrázok

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Číslo ročníka
VIII. ročník

Typ podujatia
festival, podpora čitania, významné podujatie, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
20. 05. 2014 - 23. 05. 2014 | Mesto Piešťany

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
Rozhlas a televízia Slovenska

Finančná podpora podujatia
S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky
S finančnou podporou Mesta Piešťany

Popis
Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe je súťažnou prehliadkou rozhlasových rozprávok. Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov, ich rodičmi, pedagógmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 12 diel z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej dramaturgiou Centra dramatickej tvorby RTVS.

Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku Livie Klausovej.

Súvisiace akcie


Videá

Newsletter
Detská knižnica