obrázok

ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2014
/ festival, podpora čitania, významné podujatie, pre deti

20. 05. 2014 - 23. 05. 2014 Mesto Piešťany

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe je súťažnou prehliadkou rozhlasových rozprávok. Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov, ich rodičmi, pedagógmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 12 diel z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej dramaturgiou Centra dramatickej tvorby RTVS.

Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku Livie Klausovej.

Číslo ročníka
VIII. ročník

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Rozhlas a televízia Slovenska

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky S finančnou podporou Mesta Piešťany

Súvisiace akcie


Videá

Newsletter
Detská knižnica